BIZNES

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to wyodrębniony obszar, na którym inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach polegających na uzyskaniu zwolnień od podatku dochodowego.

Celem utworzenia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego
w wybranych obszarach kraju. KSSE jest jedną z 14 SSE działających w kraju, obejmuje swym zasięgiem województwa śląskie, opolskie i małopolskie. Jednym z obszarów jest tzw. Pole Południe o powierzchni 77 ha, położone w gminie Kędzierzyn-Koźle, dobrze skomunikowane oraz posiadające dostęp do infrastruktury technicznej.

Teren inwestycyjny jest przygotowany do udostępnienia podmiotom gospodarczym przez KKPP,
gdzie realizując swoje projekty, mogą liczyć na zwolnienia podatkowe sięgające nawet 50-70% wartości kosztów inwestycyjnych.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Wojewódzka 42
40-026 Katowice
tel.: +48 32 251 07 36
tel.: +48 32 760 98 38
e-mail: ksse@ksse.com.pl
www.ksse.com.pl