BIZNES

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), jako jednostka budżetowa Samorządu Województwa Opolskiego, rozpoczęło swoją działalność 2 maja 2007 roku. Nadrzędnym celem było skupienie i systematyzacja działań będących inspiracją i wsparciem zmian strukturalnych w dziedzinie gospodarki, pobudzających jej wzrost, rozwój przedsiębiorczości i innowacji. Struktura OCRG dzieli się na działy wdrażające Regionalny Program Województwa Opolskiego na lata 2007–2013, Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Dział Innowacji oraz Dział Przedsiębiorczości. OCRG, jako wyspecjalizowana instytucja, skupia się na tworzeniu jak najlepszych warunków rozwoju gospodarczego, podnoszeniu poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Opolszczyzny oraz kreowaniu rynku pracy.

Dział Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera realizuje zadania mające na celu wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzenie potencjału inwestycyjnego.

Zamek

COIE utworzyło i prowadzi bazę ofert terenów inwestycyjnych, w tym jedną z największych w Polsce baz obiektów przemysłowych. Przygotowuje analizy specjalistyczne, wizyty inwestorów. COIE jest miejscem pierwszego kontaktu dla firm krajowych i zagranicznych poszukujących miejsc pod realizację inwestycji. W ramach działań wspierających przygotowywane są pakiety informacji o charakterze prawnym, statystycznym, technicznym, uzupełnione o oferty inwestycyjne. Ważnym zadaniem jest kooperowanie z wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w proces inwestycyjny: od samorządów lokalnych, przez firmy doradcze, budowlane, dostawców mediów technicznych, szkoły czy też Specjalne Strefy Ekonomiczne. Dodatkowo COIE pomaga przedsiębiorstwom w zakresie rozwoju działalności eksportowej poprzez wsparcie w wyszukiwaniu potencjalnych partnerów gospodarczych za granicą, organizacji misji handlowych, rozmów o charakterze b2b i spotkań branżowych.

W 2010 r. COIE otrzymało certyfikat jakości obsługi inwestora nadany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Dotychczas COIE owocnie współpracowało i wspierało inwestycje takich firm jak HanaPolska, Pasta Food Company, Keiper (Johnson Controls), Kraft Foods (Cadbury), Fabryka Puszek Stalowych, Metsa Tissue, Pichon.

OCRG realizuje szereg projektów regionalnych, ponadregionalnych i ponadnarodowych, współpracując z partnerami z kraju i z zagranicy. Wśród ważnych zadań jest inicjowanie rozwoju innowacyjności gospodarki oraz firm zlokalizowanych na terenie województwa, a także rozwój świadomości przedsiębiorczości i samodoskonalenia wśród mieszkańców regionu. W Centrum aktywnie działa punkt informacyjny „Europe Direct” oraz Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

ul. Spychalskiego 1a
45-716 Opole
tel.: +48 77 403 36 00
e-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl
www.ocrg.opolskie.pl