AKTUALNOŚCI

DEBATA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprosiły do debaty na temat możliwości zagospodarowywania odpadów. Konferencja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla.

2 czerwca br., w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się konferencja pn. „Nowoczesne technologie w skutecznej walce ze współczesnymi zagrożeniami środowiska naturalnego”. Jej organizatorzy: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podjęły temat dotyczący zagospodarowania odpadów, dając przedstawicielom mieszkańców miasta oraz partnerom biznesowym możliwość dyskusji o potrzebach i możliwościach w tym zakresie, głównie w kontekście efektywności i bezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Seminarium otworzyły prelekcje znakomitości polskiej chemii: profesora dr hab. inż. Jacka Kijeńskiego, profesora zwyczajnego Politechniki Warszawskiej, prezesa Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, kierownika Zakładu Proekologicznej Modernizacji Technologii Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie  oraz dr hab. inż. Grzegorza Wielgosińskiego, profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej, prodziekana, kierownika Zakładu na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Referat w części ogólnej wygłosił również dr inż. Piotr Pazdan, absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, specjalizujący się we wdrażaniu kontraktów budowlanych realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, we wszystkich stanach prawnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W części praktycznej, prezentacje projektów przedstawili panowie: Radosław Bajda reprezentujący Korporację Plasma Power z tematem: „Zakład energetyczny wytwarzający energię i inne produkty z odpadów przetwarzanych plazmowo” oraz Marian Janas, prezes Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o. z tematem: „Rozbudowa instalacji RIPOK w RCZIUO „Czysty Region” Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu”.

Seminarium, obok aspektu edukacji, dało również możliwość podejmowania wątków i dyskusję w tematyce zagospodarowywania odpadów.

Nagrania wystąpień prelegentów:
Konferencja pn. „Nowoczesne technologie w skutecznej walce ze współczesnymi zagrożeniami środowiska naturalnego” – 2.06.2017 r.
https://www.youtube.com/watch?v=0JbYjiWou-I
Otwarcie konferencji przez Sabinę Nowosielską, Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Wystąpienie profesora dr hab. inż. Jacka Kijeńskiego, profesora zwyczajnego Politechniki Warszawskiej, prezesa Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, kierownika Zakładu Proekologicznej Modernizacji Technologii Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie.

http://tvm.info.pl/video_listing/w-poszukiwaniu-drogi-do-odpadu-ostatecznego-wyklad-prof-dr-hab-inz-jacka-kijenskiego/
http://tvm.info.pl/video_listing/gospodarka-odpadami-w-xxi-wieku-wyklad-prof-dr-hab-inz-grzegorza-wielgosinskiego/
http://tvm.info.pl/video_listing/zaklad-energetyczny-wytwarzajacy-energie-i-inne-produkty-z-odpadow-przetwarzanych-plazmowo/