OFERTY INWESTYCYJNE

POLE POŁUDNIOWE

TEREN OBJĘTY DZIAŁANIEM KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Pole Południowe jest wielkim, liczącym 77 hektarów, terenem przemysłowym, rozciągającym się między torami kolejowymi na granicy Blachownia Holding a ulicą Naftową. Na Opolszczyźnie niewiele jest miejsc o takim potencjale inwestycyjnym jak Pole Południowe, które wraz z obszarem przemysłowym Blachownia oferuje bardzo dobre warunki do tworzenia nowych zakładów produkcyjnych i miejsc pracy. Teren ten to jeden z najlepszych atutów gospodarczych Kędzierzyna-Koźla.

Przeznaczenie:
> inwestycje przemysłowe;
> lokalizacja urządzeń technicznych, obiektów gospodarki komunalnej i administracji gospodarczej jako funkcji towarzyszących.

Infrastruktura:
> infrastruktura drogowa – droga dojazdowa do terenu asfaltowa, 19 km od węzła autostradowego A4, do drogi krajowej 3 km;
> sieć gazowa – przyłącza na granicy działki;
> sieć energetyczna – elektryczność na terenie, przyłącza na granicy terenów, w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalnia ścieków;
> woda i kanalizacja – na terenie, przyłącza na granicy terenów, w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalnia ścieków;
> telefony – linie telefoniczne na granicy działki.

Własność:
> Właściciel – Gmina Kędzierzyn-Koźle
> Status prawny – użytkowanie wieczyste

LOKALIZACJA: Miasto Kędzierzyn-Koźle, Osiedle Sławięcice. Działki nr: 40/3; 40/4; 40/5 i 41

POWIERZCHNIA: 76,8357 ha

DODATKOWE INFORMACJE: Teren bez zanieczyszczenia wód powierzchniowych i odpadów na powierzchni. Brak przeszkód podziemnych i na powierzchni (teren niezabudowany). Zgodnie z miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego, wskaźnik zabudowy terenu wynosi do 90% oraz zabudowa nie ma ograniczeń wysokościowych.

 

Pole południowe parcele