AKTUALNOŚCI

Emirates & Europe Economic Forum

Emirates & Europe Economic Forum szansą na wzmocnienie stosunków pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

W dniach 17–18 maja w Warszawie odbędzie się międzynarodowe forum transferu technologii i ekonomii w Europie – Emirates & Europe Economic Forum. Będzie to wyjątkowa okazja do spotkania i wymiany doświadczeń dla przedstawicieli biznesu z Polski oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wydarzenie organizowane jest pod patronatem honorowym: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ambasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Krajowej Izby Gospodarczej oraz we współpracy z departamentami: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Finansów.

Polska jest obecnie postrzegana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie jako brama do rynków europejskich. Niezbędnym stało się zatem stworzenie przestrzeni dla realizacji inwestycji i nawiązania kontaktów inwestorskich. Najważniejsze kwestie prezentowane na Forum i obszary współpracy to: transfer technologii, produkty i usługi finansowe, innowacyjne technologie, rynek IT, energetyka, gospodarka odpadami, rynek rolno-spożywczy, nieruchomości, transport, turystka, technologie wojskowe, medycyna, kultura i sztuka. Bazując na dotychczasowych sukcesach gospodarczych i biznesowych organizatorzy określą obszary przyszłych inwestycji i współpracy. Zaprezentowane zostaną
nowe projekty łączące Polskę i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Spotkanie będzie przebiegać nie tylko na płaszczyźnie biznesowej – zostaną zaprezentowane również walory kultury i sztuki.

Organizatorami Forum są Emirates & Europe Business Development Cluster (EEBD) oraz European Green Technology Alliance (EGTA). Emirates & Europe Business Development Cluster (www.eebd.eu) jest unikatową organizacją
biznesową rozwijającą współpracę ekonomiczną między Europą i ZEA. Wśród jego członków poza przedstawicielami biznesu znajdują się:
władze samorządów terytorialnych, uczelni, instytucji i firm doradczych, które przyczyniają się do rozwoju jego działalności. Lista zadań głównych, jakie EEBD przed sobą stawia, to między innymi: pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych czy zapewnienie bezpośredniego kontaktu z firmami zarówno europejskimi, jak i znajdującymi się w ZEA, także z tymi z kapitałem zagranicznym, kompleksowa pomoc
w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej, maksymalizacja korzyści związanych z rozwojem biznesu między ZEA a Europą oraz promocja i ochrona interesów firm członkowskich. European Green Technology Alliance (www.egta.eu) jest międzynarodową platformą współpracy technologicznej i biznesowej, zrzeszającą ponad 300 przedsiębiorstw i instytucji z całej Europy. EGTA skupia się na transferze
innowacyjnych technologii pomiędzy państwami europejskimi, a także zapewnia wsparcie poprzez wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu we wszystkich krajach Europy oraz międzynarodową sieć partnerów.

Emirates & Europe Economic Forum jest odpowiedzią na aktualne stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy Polską a ZEA. To efektywna forma współpracy, która stwarza solidne ramy dla budowania długotrwałych powiązań kooperacyjnych i relacji biznesowych między swoimi partnerami. Dostarcza również sprawdzoną formułę i odpowiednie narzędzia dla handlu i inwestycji oraz promocji i rozwoju innowacji.
Na podstawie dokonań organizatorów buduje biznes między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy będzie uczestnikiem Forum, Prezes Wiesław Skwarko będzie członkiem Rady Ekspertów.
Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie www.forum.eebd.eu.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Notka prasowa Forum