AKTUALNOŚCI

FAIR PLAY 2014

KKPP – PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2014

fair-play-logo

12 grudnia 2014 r. odbyła się Gala Finałowa „Przedsiębiorstw Fair Play”.
Poniżej prezentujemy zdjęcia z Gali, na której
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. otrzymał certyfikat.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest to przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość produktów. Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest inicjatywą stworzoną dla firm, które hołdując zasadom społecznej odpowiedzialności, nie wahają się poddać obiektywnej weryfikacji niezależnej instytucji. Firmy, uzyskując certyfikat rzetelności, wzmacniają swój wizerunek i prestiż. „Przedsiębiorstwa Fair Play” są szeroko promowane przez organizatorów w mediach oraz w trakcie spotkań i konferencji gospodarczych. 

Dotychczasowi laureaci programu to wyjątkowe firmy z terenu całej Polski, rozwijające się oraz dbające o prestiż i korzystny wizerunek. „Przedsiębiorstwa Fair Play” dotrzymują podjętych zobowiązań, a współpraca z nimi obciążona jest mniejszym niż przeciętne ryzykiem, ponieważ są firmami zweryfikowanymi przez organizatorów programu. Miejsce w grupie „Przedsiębiorstw Fair Play” daje możliwość nawiązania nowych korzystnych kontaktów handlowych, a także zwiększa zaufaniezarówno kontrahentów, jak i klientów. „Przedsiębiorstwa Fair Play” udowadniają, że również w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość i tzw. dobre praktyki.

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest czytelny nie tylko dla polskich partnerów, lecz również dla kontrahentów zagranicznych. Jest jasnym przesłaniem, deklaracją stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” realizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym
, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”:

 • jest najstarszym ogólnopolskim programem certyfikującym w obszarze etyki biznesu
  i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
  ;
 • jest jedynym przedsięwzięciem, w którym oceniany jest sposób, styl prowadzenia działalności przedsiębiorstwa – aspekt ten nie jest brany pod uwagę w programach,
  w których nagradza się za wyniki ekonomiczne czy jakość produktów;
 • poprzez uniwersalną wymowę logo „Przedsiębiorstwo Fair Play” i rzetelność weryfikacji stał się pożądanym narzędziem budowania prestiżu firmy na rynku ogólnopolskim;
 • do ścisłej współpracy zaangażowane są władze regionalne, samorządy gospodarcze;
 • ma ciekawą specyfikę, która nie jest obecna w regulaminach innych programów
  o charakterze gospodarczym, a firmy biorące w nim udział startują na równych zasadach,niezależnie od wielkości, charakteru wytwarzanych towarów czy oferowanych usług.