AKTUALNOŚCI

GAZ SYSTEM

Na urodzinach miasta wystąpią Marcin Wyrostek  i znani tancerze.
Hala „Azoty” 15 października znów zaoferuje piękne doznania estetyczne. Tym razem miasto zaprasza na koncert akordeonisty Marcina Wyrostka, a na parkiecie zawirują najbardziej znani polscy tancerze. Bezpłatne wejściówki są do odebrania w domach kultury w Koźlu i Kędzierzynie, Miejskiej Bibliotece Publicznej na Rynku i w kancelarii urzędu miasta na ul. Piramowicza 32.
Koncert „Marcin Wyrostek Music & Dance Show” to spektakl muzyczno–taneczny zawierający występ solowy akordeonisty Marcina Wyrostka, argentyńskie tanga w aranżacjach klasycznych, rockowych, jazzowych i popowych z udziałem wokalu, energetyczny etno–folk, w postaci połączenia brzmienia akordeonu i folkowej muzyki całego świata, wzbogacony występami najlepszych polskich tancerzy, takich jak Anna Głogowska, Tomasz Barański i Jan Kliment.
Impreza odbędzie się 15 października o godz. 18. w hali widowiskowo-sportowej na os. Azoty.

Koncert urodzinowy jest sponsorowany przez firmęmarcin-wyrostek-1 GAZ-SYSTEM S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.
W chwili obecnej Spółka rozpoczyna realizację strategicznych gazociągów wysokiego ciśnienia relacji: Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle, Tworóg – Kędzierzyn-Koźle oraz Interkonektora Polska – Czechy, których trasa przebiegać będzie przez obszar Kędzierzyna-Koźla.
Efektem projektowanych inwestycji będzie zwiększenie dywersyfikacji
i bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej. W skali kraju projekty przyczynią się do zwiększenia zdolności przesyłowych gazu na Opolszczyźnie oraz Górnym
i Dolnym Śląsku, a także do uatrakcyjnienia terenów pod nowe inwestycje. Ważną korzyścią dla gmin będą dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.
Gazociągi relacji: Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle i Tworóg – Kędzierzyn-Koźle oraz Interkonektor Polska – Czechy będą stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycjom  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”).
Więcej informacji o inwestycjach i znaczeniu statusu PCI znajduje się w zakładkach oraz w broszurze zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A.:http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-kedzierzyn-kozle/,  http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/tworog-kedzierzyn-kozle/, http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/interkonektor-polska-czechy/ .
Interkonektor Polska – Czechy  w maju 2015 roku otrzymał dofinansowanie UE w zakresie prac projektowych w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę”. Natomiast budowa gazociągów wysokiego ciśnienia relacji: Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle i Tworóg – Kędzierzyn-Koźle jest planowana do współfinansowania przez Unię Europejską.

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.
Strona internetowa sponsora: www.gaz-system.pl