AKTUALNOŚCI

Grupa Azoty wspomoże Park Przemysłowy Metalchem

W poniedziałek prezes Zakładów Azotowych Kędzierzyn Adam Leszkiewicz podpisał z prezesem Parku Przemysłowego Metalchem Adamem Zadorożnym porozumienie o mecenacie, którego Grupa Azoty udzieli organizowanej w październiku konferencji branż chemicznej
i energetycznej.

Konferencja o nazwie Nowoczesne Technologie Konstrukcje Materiały dla sektora Chemii i Energetyki odbędzie się w dniach 26-28 października tego roku w Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu. Jej celem ma być wypromowanie Opolszczyzny jak zagłębia chemicznego,
ale i technologicznego, a także prezentacja oferty działających w regionie firm.

– W ubiegłorocznej edycji tej konferencji Zakłady Azotowe były obecne, choć tylko symbolicznie. Już wtedy pojawiła się jednak u nas myśl, że to może być wiodąca konferencja w branży – mówił Adam Leszkiewicz.

– Ważne jest budowanie wzajemnych relacji i współodpowiedzialność za to co się dzieje w regionie. Niewiele jest imprez łączących obszary chemii
i nowoczesnych technologii. Jako Azoty dajemy tutaj także wkład merytoryczny – pierwszy dzień konferencji odbędzie się Kędzierzynie-Koźlu, zorganizujemy tam także konkurs dla uczniów szkół średnich – Forum Młodych Innowatorów – zapowiada Leszkiewicz.

– Tytułem konferencji chcemy zwrócić uwagę na to, że na Opolszczyźnie obecna jest zarówno branża chemiczna, jak i nowoczesne technologie. Kończą się czasy taniej siły roboczej, teraz trzeba konkurować jakością
i innowacyjnością. My ściągamy tu najlepsze technologie na świecie, by je wdrażać i na nich zarabiać – deklaruje Adam Zadorożny.

Źródło: wyborcza.pl
Pełna treść:
http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35114,19661454,grupa-azoty-wspomoze-park-przemyslowy-metalchem.html