AKTUALNOŚCI

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Inkubator Przedsiębiorczości
lokalizacja: budynek przy ulicy Szkolnej 17
WKRÓTCE OTWARCIE

Oferta Inkubatora skierowana jest dla nowopowstałych firm, których działalność
nie trwa dłużej niż jeden rok, osób bezrobotnych, absolwentów szkół oraz osób
z powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą.
Firmy w Inkubatorze Przedsiębiorczości będą mogły skorzystać z preferencyjnych stawek czynszowych oraz z doradztwa prawnego, podatkowego i  rachunkowego.
Inkubator proponuje również dostęp do sali konferencyjnej na 20 miejsc oraz 25 biur o powierzchni od 12m² do 40m² z dostępem do Internetu oraz możliwością skorzystania ze sprzętu komputerowego w formie dzierżawy. Ponadto oferujemy lokal z przeznaczeniem na działalność handlową z oddzielnym wejściem
o powierzchni 105m².

Kontakt:
Aleksandra Styczyńska – Koszorek
Kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości
Kędzierzyńsko- Kozielski
Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn – Koźle
+48 77 488 62 15
+48 77 488 69 28
e-mail: aleksandra.koszorek@kkpp.pl