KKPP

Udziałowcy

Lp. Nazwa adres siedziby Liczba
udziałów
Łączna wartość udziałów %
1. Gmina
Kędzierzyn-Koźle
Piramowicza 32,
47-200 Kędzierzyn-Koźle

55.958

27.979.000,00

91,62%

2. Grupa Azoty
Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A.
Mostowa 30 A,
47-220 Kędzierzyn-Koźle

4.720

2.360.000,00

7,73%

3. JPM Holding S.A. Szkolna 15,
47-225 Kędzierzyn-Koźle
400 200.000,00 0,65%
RAZEM kapitał zakładowy

61.078

30.539.000,00

100%