KKPP

Udziałowcy

Lp. Nazwa adres siedziby Liczba
udziałów
Łączna wartość udziałów %
1. Gmina
Kędzierzyn-Koźle
Piramowicza 32,
47-200 Kędzierzyn-Koźle

56.481

28.240.500,00

91,69%

2. Grupa Azoty
Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A.
Mostowa 30 A,
47-220 Kędzierzyn-Koźle

4.720

2.360.000,00

7,66%

3. JPM Holding S.A. Szkolna 15,
47-225 Kędzierzyn-Koźle
400 200.000,00 0,65%
RAZEM kapitał zakładowy

61.601

30.800.500,00

100%