KKPP

Udziałowcy

Lp. Nazwa adres siedziby Liczba
udziałów
Łączna wartość udziałów %
1. Gmina
Kędzierzyn-Koźle
Piramowicza 32,
47-200 Kędzierzyn-Koźle

21.979

10.989.500,00

81,11%

2. Grupa Azoty
Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A.
Mostowa 30 A,
47-220 Kędzierzyn-Koźle

4.720

2.360.000,00

17,42%

3. JPM Holding S.A. Szkolna 15,
47-225 Kędzierzyn-Koźle
400 200.000,00 1,47%
RAZEM kapitał zakładowy

27.099

13.549.500,00

100%