KKPP

Władze

RADA NADZORCZA

Artur Maruszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Bugdol – Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Krupa – Członek Rady Nadzorczej
Monika Orpel-Śmigielska – Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD

Alicja Górska – Prezes Zarządu