AKTUALNOŚCI

KOLEJNA INWESTYCJA NA POLU POŁUDNIOWYM

21 grudnia 2017 r. spółka Technika Recykling Sp. z o.o. z Gliwic nabyła od Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. grunt na tzw. Polu Południowym o powierzchni 0,65 ha, za kwotę blisko 322 tysiące złotych brutto.Na działce inwestor planuje  zrealizować swój projekt inwestycyjny polegający na recyklingu czarnej masy z baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych. Technologia została opracowana przez naukowców z gliwickiego Instytutu Metali Nieżelaznych. W ramach projektu planowana jest budowa hal produkcyjnych, budynków magazynowych i socjalnych jak również budowa wysokospecjalistycznej instalacji do recyklingu czarnej masy. Kwota inwestycji to ponad 11 mln złotych. Zakończenie realizacji i jej uruchomienie zaplanowane jest wstępnie na 3 kwartał 2019r. Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Firma zamierza zatrudnić około 20 osób.