AKTUALNOŚCI

Oferta pracy – Kierownik Inkubatora

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w związku
z prowadzeniem KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI poszukuje osoby na stanowisko
Kierownika Inkubatora
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługę administracyjno-organizacyjną działalności inkubatora, zwłaszcza
w zakresie:
– zarządzania inkubatorem, w tym przyjmowaniu firm do inkubatora;
– wynajmu powierzchni w inkubatorze;
– organizacji pomocy doradczej dla zakładających działalność gospodarczą;
– kierowania kompleksowym zapleczem usług administracyjno-sekretarskich;
– organizacji kursów, szkoleń i warsztatów;
– przepływu informacji, w tym: informacji pomiędzy firmami działającymi w inkubatorze, informacji o możliwych dotacjach europejskich i krajowych;
– przygotowywania i prowadzenia akcji informacyjnych i marketingowych, w tym opracowywania i bieżącej aktualizacji strony internetowej Inkubatora.

Od kandydatów oczekujemy:
– wiedzy na temat animowania rozwoju przedsiębiorczości i przepisów prawnych, doświadczenia w prowadzeniu własnego biznesu mile widziane,
– wyższego wykształcenia,
– znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
– samodzielności,
– umiejętności zarządzania projektami,
– łatwości w nawiązywaniu kontaktów i tworzeniu dobrej atmosfery współpracy.

Oferujemy
– interesującą, pełną wyzwań pracę,
– atrakcyjne warunki i narzędzia pracy,
– przyjazną atmosferę,
– duże możliwości rozwoju.

Podania (życiorys oraz list motywacyjny) prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „INKUBATOR
do dnia 18 stycznia 2016 r. do godz. 12.oo
w siedzibie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.,
ul. Szkolna 15, pok. 426, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Uprzejmie informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów oraz zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o dołączenie do podania klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.02.101.926 z późniejszymi zmianami).”

Treść ogłoszenia do pobrania: Oferta pracy kierownik inkubatora