AKTUALNOŚCI

Oferta pracy – obsługa Inwestorów

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w związku
z intensyfikacją działań związanych z zagospodarowaniem terenów inwestycyjnych oraz zamiarem utworzenia Centrum Obsługi Inwestorów poszukuje osoby na stanowisko
Koordynatora d.s. obsługi inwestorów

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za kontakt
z inwestorami, podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących możliwości inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu, zwłaszcza w zakresie:
– pozyskiwania inwestorów poprzez różne formy promocji gospodarczej;
– opieki nad inwestorami chcącymi rozwinąć działalność gospodarczą
w Kędzierzynie-Koźlu;
– pomocy inwestorom w sprawach administracyjnych i formalnych;
– udziału i przygotowywania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa
w targach krajowych i międzynarodowych;
– przygotowywania i prowadzenia akcji informacyjnych i marketingowych, w tym opracowywania i bieżącej aktualizacji strony internetowej KKPP;
– inicjowania kooperacji z innymi regionami w zakresie wspólnych przedsięwzięć, projektów, w tym także trwałej współpracy gospodarczej;
– organizowania warsztatów, seminariów i konferencji;
– animowania kontaktów formalnych i nieformalnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi z Kędzierzyna-Koźla i potencjalnymi inwestorami.

Od kandydatów oczekujemy:
– doświadczenia w kontaktach biznesowych z firmami zagranicznymi,
– wyższego wykształcenia,
– samodzielności,
– biegłej znajomości języka angielskiego (znajomość innych języków mile widziana),
– umiejętności zarządzania projektami,
– łatwości w nawiązywaniu kontaktów i tworzeniu dobrej atmosfery współpracy.

Oferujemy:
– interesującą, pełną wyzwań pracę,
– atrakcyjne warunki i narzędzia pracy,
– przyjazną atmosferę,
– duże możliwości rozwoju.

Podania (życiorys oraz list motywacyjny) prosimy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OBSŁUGA INWESTORÓWdo dnia 18 stycznia 2016 r. do godz. 12 .oo
w siedzibie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, pok. 426, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Uprzejmie informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów oraz zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o dołączenie do podania klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.02.101.926 z późniejszymi zmianami).”

Treść ogłoszenia do pobrania: Oferta pracy koordynator ds. obsługi inwestorów