AKTUALNOŚCI

OPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

Informujemy o wprowadzeniu do oferty Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (Funduszu) nowego produktu – PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH.
Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium przetargowego.  Jest to produkt nowy na rynku krajowym. Dużą korzyścią dla firm korzystających uczestniczących
w postępowaniach przetargowych jest uproszczony, szybki system ich przyznawania
i uruchamiania wadiów.

Aktualnie poręczenia wadiów mogą otrzymać przedsiębiorcy tylko z 5-ciu regionów (województw). Z uwagi na powyższe, dla zwiększenia powszechności korzystania przez firmy z tej formy zabezpieczenia  Fundusz wprowadził do 31.12.2014 r. promocyjne warunki ich udzielania poręczeń.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu Doradcy Fundusz
telefonicznie pod numerem telefonu 77/44-15-620
lub e-mailowo biuro@orfpk.opole.pl.

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
45-064 Opole
ul. Kołłątaja 11/28
tel. 77/ 555-44-04
www.orfpk.opole.pl