AKTUALNOŚCI

OTWARCIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA

Centrum Obsługi Inwestora Kędzierzyn-Koźle ma swoją siedzibę, wizję i Partnerów.
4 września br., symbolicznym przecięciem wstęgi, Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy otworzył zapowiadane Centrum Obsługi Inwestora (COI).
W dawnym budynku NOT, gdzie przez lata tworzył się dorobek przemysłu chemicznego, znajduje się dziś siedziba KKPP, z ramienia którego prowadzone są biura z zakresem następujących kompetencji: Biuro COI odpowiedzialne za promocję terenów inwestycyjnych, Biuro Nieruchomości oferujące wynajem powierzchni biurowych, hal i magazynów; Biuro Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster będące platformą współpracy i dialogu gospodarczego; Biuro Inkubatora Przedsiębiorczości – miejsca rozpoczynania działalności i uruchamiania startupów.

Wszystkie te działalności stanowią elementy budowy kompleksowej obsługi biznesu oraz potencjalnych inwestorów – podkreśla Alicja Górska, prezes KKPP. – Dziś nie wystarczą dobre tereny inwestycyjne. Kluczowa jest bogata oferta wskazująca na gospodarcze obszary synergii, zaplecze naukowe otwarte na współpracę z przemysłem, możliwości kształcenia pracowników czy zaplecze społeczne. COI ma być miejscem, w którym znajdziemy wszelkie niezbędne dla prowadzenia działalności informacje, bazy danych, oferty doradcze, szkoleniowe, wsparcie w procesie realizacji procedur i budowania kadry. Ten zakres chcemy budować z naszymi Partnerami: Gminą Kędzierzyn-Koźle i  Starostwem Powiatowym, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, naszym biznesem, przy wsparciu społeczeństwa – dodaje.

Centrum Obsługi Inwestora (COI) ma być miejscem, w którym potencjalny inwestor pozna możliwości i warunki inwestowania, uzyska informacje o możliwych ulgach, będzie mógł skorzystać z doradztwa w zakresie pozyskiwania zgód środowiskowych, pozwoleń budowlanych, korzystania ze środków pomocowych.
Jak deklaruje prezydent Sabina Nowosielska: Będziemy wspierać działalność COI. Doradztwem, sprawną obsługą procesów inwestycyjnych. Będziemy również konsultować strategię promocyjną dla terenów inwestycyjnych Gminy. Liczę, że COI zbuduje swoją pozycję i będzie dla nas wsparciem w budowie silnej gospodarczej marki Kędzierzyna-Koźla.

COI ma być miejscem spotkań biznesu, centrum konferencyjnym i ośrodkiem doradczym.
Poniżej relacja zdjęciowa z otwarcia COI: