AKTUALNOŚCI

PRZETARG SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż 2 nieruchomości usytuowanych w obrębie Azoty, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 30A, tj.:
> działki nr 186/4 o powierzchni 4.113 metrów kwadratowych wraz z budynkiem 574 o kubaturze 24578,59 metrów sześciennych
(i urządzeniami: reaktor z mieszadłem o poj. 0,8 metrów sześciennych, reaktor EH nr 500 o pojemności 1,5 metrów sześciennych z mieszadłem, dwie konstrukcje nośne) oraz
> działki nr 179/5 o powierzchni 178 metrów kwadratowych.

Dla wyżej wymienionych nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer OP1K/00055121/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dodatkowe informacje:
w dni robocze w godz. 8:oo– 15:oo
Dorota Mrówka
tel.: +48 530 074 381
Ryszard Robaszewski
tel.: +48 531 996 485