AKTUALNOŚCI

PRZETARG usługi doradztwa

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie doradztwa i zarządzania programem akceleracyjnym w obszarze innowacyjnej chemii CPV: 85312320-8 (Usługi doradztwa), w ramach Projektu: Akcelerator innowacji chemicznych „MCS” im. Marii Curie Skłodowskiej.
Zapytanie ofertowe ogłoszone zostaje w związku z przygotowywaną aplikacją dla konkursu pilotażowego „Scale Up” w ramach Poddziałania 2.4.1 pt. Centrum analiz i pilotażu nowych instrumentów Inno_Lab  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Oferty można składać do dnia 02.09.2016 do godziny 10:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy.

Oferta może być złożona:
elektronicznie na adres:
mariola.szymanska@kkpp.pl
lub w wersji papierowej do siedziby Parku Przemysłowego na adres:
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Wiesław Skwarko
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:
Mariola Szymańska
Pełnomocnik Koordynatora Klastra
Kierownik Biura Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster
e-mail: mariola.szymanska@kkpp.pl
tel.kom.: +48 530263583

Zapytanie ofertowe do pobrania.