REGION

Wsparcie na rzecz regionu

logo szkoły im. RejaZespół Szkół Sławięcicenr 3 im. Mikołaja Reja

Obecnie szkoła kształci w następujących kierunkach:

 • technik technologii chemicznej
 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej
 • technik spedytor
 • technik organizacji reklamy
 • liceum ogólnokształcące policyjne i ogólne

Projekty

zdjęcie na lekcji chemiiOd kilku lat szkoła realizuje projekty unijne, dzięki którym została wzbogacona i unowocześniona jej baza dydaktyczna. Uczniowie mają do wyboru szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych: zajęcia z organizacji kongresów i konferencji, zajęcia z przedsiębiorczości, kurs zawodoznawczy, zajęcia z technik graficznych, kursy ekonomiczne umożliwiające uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji, kurs pilota wycieczek, kurs kierowców wózków widłowych, kurs barmana, dodatkowe staże zawodowe.

Przez trzy lata szkoła, przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim z Katowic, brała udział w projekcie unijnym, gdzie – poza dodatkowymi ciekawymi formami zajęć pozalekcyjnych – dwa razy w roku organizowane były szkolenia dla uczestników projektu, Warsztaty Aktywności Własnej oraz Festiwale Nauki. Szczególną atrakcją były wycieczki naukowe i tygodniowy obóz naukowy. Szkoła uczestniczy we współracy z WODiP-em w projekcie Innowacyjna Szkoła Zawodowa III. W ramach tego projektu uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych: „Profesjonalny pracownik branży hotelarskiej”, „Animator wolnego czasu – zawód marzeń w branży turystycznej”, „Uczniowskie przedsięwzięcie o charakterze ekonomicznym” oraz „Spedytor to więcej niż kurier”.

Uczniowie biorący udział w tym projekcie mają możliwość odbycia praktyk zagranicznych w Niemczech i Austrii. Atutem szkoły są zagraniczne praktyki zawodowe w Grecji, Niemczech i Szwecji. Szkoła jest położona w zabytkowym parku, jest placówką bezpieczną – ściśle współpracuje z Powiatową Komendą Policji w ramach zajęć w „klasach policyjnych”.

Zajęcia pozalekcyjne

 • Koła zainteresowań: chemiczne, ekonomiczne, teatralne, muzyczne, plastyczne, turystyczne, fotograficzne, filmowe
 • Klub przedsiębiorczości
 • Koło PCK i Wolontariat
 • Warsztaty matematyczne
 • Ligi zadaniowe
 • Szkolny Klub Europejski
 • Szkolny Klub Sportowy SKS
 • Koło Strzeleckie
 • Dodatkowe zajęcia i warsztaty z projektów

szkoła policyjnaZespół Szkół nr 3 im. M. Reja

ul. Sławięcicka 79
47-230 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 483 49 93
e-mail: sekretariat@slawiecice.edu.pl
www.slawiecice.edu.pl