STREFA INWESTORA

STREFA INWESTORA
Celem Strefy Inwestora jest kompleksowa obsługa inwestorów zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na terenie Kędzierzyna-Koźla. Oferujemy wsparcie doświadczonego zespołu specjalistów w pozyskiwaniu informacji i danych, uzyskiwaniu wymaganych pozwoleń, wiedzy z obszaru obowiązujących przepisów prawa i przedmiotowych procedur. Asystujemy przy realizacji inwestycji, a także po jej zakończeniu. Wspieramy komunikację i kontakty biznesowe.

ZADANIA STREFY INWESTORA:
> udzielanie informacji o warunkach inwestowania, obowiązujących przepisach i procedurach związanych z inwestowaniem i działalnością gospodarczą;
> pozyskiwanie potrzebnych inwestorowi informacji statystycznych i ekonomiczno-prawnych;
> organizowanie wizyt z przedstawicielami samorządów i przedsiębiorcami dla inwestorów polskich i zagranicznych;
> pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy partnerami biznesowymi;
> organizowanie i przyjmowanie, we współpracy z instytucjami samorządowymi i około biznesowymi, misji gospodarczych.

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU?
Korzystne położenie geograficzne:
> dostępność komunikacyjna, w pobliżu skrzyżowań szlaków komunikacyjnych (np. autostrad, linii kolejowych);
> obecność źródeł surowców i rynków zbytu;
> dobre skomunikowanie z dużymi ośrodkami miejskimi – Opolem, Wrocławiem, Katowicami;
> ukształtowanie terenu sprzyjające inwestycjom, dostęp do obszarów o dużej powierzchni.
Zasoby wykwalifikowanej kadry:
> wszystkie poziomy kształcenia:
> szkoły podstawowe;
> gimnazja;
> szkoły zawodowe;
> licea ogólnokształcące;
> technika;
> studia wyższe w ramach oddziałów Politechniki Opolskiej.
Kształcenie wykwalifikowanych pracowników:
> Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej – http://zegluga.edu.pl
> Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – http://www.zstio.net
> Zespół Szkół nr 3 w Sławięcicach – http://cloudserver112950.home.net.pl/slawiecice
> Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – http://www.ckpiukk.pl

OBSZARY WSPARCIA INWESTORA:
> preferencyjna pomoc władz lokalnych (udział w kosztach uzbrojenia inwestycji, ulgi i zwolnienia podatkowe, pomoc w procedurach inwestycyjnych);
> przychylność społeczna dla inwestycji zewnętrznych;
> aktywne otoczenie biznesowe;
> funkcjonowanie Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster;
> działalność Inkubatora Przedsiębiorczości;
> miasto o charakterze przemysłowym, polskie zagłębie chemiczne;
> zróżnicowane portfolia działalności firm – potencjalne synergie;
> siedziby renomowanych firm: Grupa Azoty ZAK S.A., Brenntag Polska, Air Products, Berger, Cewe Color, Damen Shipyards, Famet, Magma Cosma, Marma Polskie Folie, Pcc, Wanhua.