STREFA INWESTORA

ATUTY

Atuty terenów inwestycyjnych dostępnych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle:
> położenie w centralnej części Europy oraz dobra komunikacja z największymi miastami kraju, potencjalnymi rynkami zbytu;
> dostępność dogodnych obszarów inwestycyjnych, uzbrojonych z pełną infrastrukturą, o dużej powierzchni i płaskim ukształtowaniu     terenu;
> duża odległość terenów wchodzących w skład Pola Południowego od zabudowań mieszkalnych;
> tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
> możliwość zwolnienia z podatku dochodowego i podatku od nieruchomości (tereny objęte statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).