POLE POŁUDNIOWE

Pole Południowe – działka przed uzbrojeniem

Pole Południowe działka przed uzbrojeniem