AKTUALNOŚCI

GRANTY NA INNOWACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Projekt „Inkubator Włączenia Społecznego” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński.
Projekt ma charakter ogólnopolski i zakłada udzielenie grantów na 60 innowacji społecznych oraz upowszechnienie 6 z nich.
Maksymalna kwota grantu na innowację wynosi 100.000 PLN, średnia wartość grantu to 49.000 PLN.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Inkubator Włączenia Społecznego”?
• Projekt stwarza szanse na opracowanie, sprawdzenie oraz wdrożenie swojego autorskiego rozwiązania
• Daje możliwość eksperymentowania w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji
• Innowator znajdzie się w szczególnym gronie kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną
• W projekcie nie trzeba obawiać się porażki – tolerujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań
• Skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy (bez dokumentów księgowych)
• Finansujemy 100% kosztów opracowania i testowania innowacji (średnia wartość grantu to od. 49 tys. zł)
• Projekt ma zasięg ogólnopolski – do udziału w Inkubatorze mogą zgłosić się podmioty i osoby z terenu całego kraju

Już teraz zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane projektem i pozyskaniem środków na innowacje na spotkanie z cyklu „Śniadania przy innowacjach”, organizowane w formie on-line na platformie ZOOM przez FRDL MISTiA i FRDL POST.
Śniadania są przeznaczone dla osób i podmiotów z całej Polski, poszukujących inspiracji do innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Organizatorzy projektu zapraszają na spotkanie wszystkie zainteresowane osoby, reprezentujące NGO, JST, instytucje kultury, edukacji, MŚP, uczelnie, a nawet osoby indywidualne, które mają innowacyjny pomysł!

Najbliższe spotkanie już 16 września o godzinie 10.00 (on-line, platforma zoom).
W celu rejestracji należy wysłać informację o chęci udziału pod adres e-mail: agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl
Szczegółowe informacje: https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/inkubator-wlaczenia-spolecznego/informacje-o-naborze

Materiał do pobrania: IWS_Informacje