AKTUALNOŚCI

KKPP-OCRG POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

24 maja br. Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy i Opolskie Centrum Gospodarki w Opolu podpisały porozumienie o współpracy w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego Regionu.
Umowę swoim patronatem objął Marszałek Województwa Opolskiego.
To kolejny krok poszerzający dotychczasową współpracę podmiotów na rzecz wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wzbogacania oferty inwestycyjnej i podejmowania działań aktywizujących przedsiębiorczość.