AKTUALNOŚCI

KKPP WSPIERA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kolejne obszary działania KKPP na rzecz wspierania przedsiębiorców.

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp z o.o. otrzymał status Instytucji Otoczenia Biznesu, co oznacza szersze możliwości wspierania przedsiębiorców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w rozwoju i realizowanych zadaniach. Spółka, przy ścisłej współpracy z OCRG, pomaga pozyskiwać i rozliczać środki unijne w obszarze doradczo-szkoleniowym i proinnowacyjnym. Namawiamy Przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą i zachęcamy do kontaktu:

Potrzebujesz wsparcia przy pozyskaniu środków z RPOWO na lata 2014-2020 w celu:

  • dofinansowania do szkoleń i doradztwa (baza usług rozwojowych PARP) – Działanie 7.5
  • dofinansowania do specjalistycznych usług proinnowacyjnych – Działanie 2.3

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. jest akredytowaną przez Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Instytucją Otoczenia Biznesu opolskiego, która może pomóc przy:

  • kompletowaniu i złożeniu dokumentów zgłoszeniowych
  • rejestracji szkoleń lub usług rozwojowych w obowiązujących bazach
  • organizacji szkoleń lub realizacji usług rozwojowych – wybór oferenta, wynajem sali, zapewnienie cateringu itp.
  • złożeniu dokumentów oraz rozliczeniu szkoleń lub usług rozwojowych.

Szczegółowe informacje o projektach w dołączonej prezentacji, do pobrania:
Informcaje o projektach dla MSP