AKTUALNOŚCI

LAUREACI KONKURSU KOZŁY BIZNESU 2018

Już po raz trzeci obradowała kapituła konkursu KOZŁY BIZNESU – organizowanego przez Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. – aby spośród zgłoszonych nominacji wyłonić tegorocznych Laureatów. Wzorem lat ubiegłych w komisji zasiadali przedstawiciele podmiotów nagrodzonych w edycji poprzedzającej tegoroczne laury. Przed kapitułą stanęło kolejne trudne zadanie, bowiem wszyscy zgłoszeni kandydaci w ramach podejmowanych działań zasługiwali na najwyższe wyróżnienia. Niemniej jednak, w roku 2018 statuetki przyznano:

W kategorii Firma 2018 dwa wyróżnienia dla:
Spółki K&K Hydrobud Sp. z o.o.
Za umacnianie wizerunku Gminy Kędzierzyn-Koźle w szerokiej przestrzeni gospodarczej poprzez wypracowanie renomowanej marki w branży budownictwa przemysłowego, osiąganie wysokich wskaźników finansowych, budowanie trwałych relacji z inwestorami oraz wspieranie ważnych inicjatyw społecznych regionu.
oraz
Firmy IMFITEX Jerzy Jarawka Sp. J.
Za umacnianie wizerunku Gminy Kędzierzyn-Koźle w szerokiej przestrzeni gospodarczej poprzez wypracowanie pozycji lidera w zakresie produkcji urządzeń z termoplastycznych tworzyw sztucznych, sukcesywne zdobywanie międzynarodowych rynków zbytu oraz zwiększanie zakresu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

W kategorii Inwestycja 2018 dwie nagrody dla firm:
Zamkon
Za umacnianie wizerunku Gminy Kędzierzyn-Koźle w szerokiej przestrzeni gospodarczej poprzez poszerzanie zakresu usług na rzecz partnerów i innowacji w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Centrum badawczo-rozwojowego” firmy ZAMKON w Kędzierzynie-Koźlu wraz z przeprowadzeniem projektu badawczego  „Stacja redukcji ciśnienia i redukcyjno-schładzająca” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej i Innowacje w gospodarce, Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.
oraz
Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o.
Za umacnianie wizerunku Gminy Kędzierzyn-Koźle w szerokiej przestrzeni gospodarczej poprzez konsekwentny rozwój linii produkcyjnej z ukierunkowaniem na wykorzystanie nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań i zrównoważenie produkcji w ramach zakończonej inwestycji budowy nowej hali produkcyjnej wraz z nowoczesną infrastrukturą i wysokim standardem kreowania warunków pracy w firmie.

W kategorii Osobowość 2018 uhonorowany został Pan Robert Wencel z Klubu Sportowego Koziołek
Za realizację misji krzewienia kultury opartej na poszanowaniu tradycji, wartościowanie aktywności fizycznej oraz realizację projektów edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych skierowanych do mieszkańców Kędzierzyna-Koźla.

W kategorii Działalność Społeczna 2018 statuetkę otrzymała Pani Zofia Szopińska-Wisła i Fundacja „Bądź Człowiekiem”
Za niewymiernie ważną realizację misji pomocy potrzebującym, efektywne prowadzenie i rozwijanie działalności Fundacji „Bądź Człowiekiem”, wypracowanie wysokiego wskaźnika przychodu z tytułu pozyskiwania wpłat 1 % podatku.

W kategorii Debiut Roku 2018, wyróżnienie przyznano Stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzieży Chcieć Więcej i Niepublicznemu Punktowi Przedszkolnemu „Uśmiech Dziecka”
Za odwagę i umiejętność przekształcenia idei w działanie, otwarcie i ambitne rozwijanie działalności przedszkola dla dzieci z wysokim sprzężeniem niepełnosprawności, będące odpowiedzią na potrzeby najmłodszych oraz ich bliskich.

NAGRODA SPECJALNA przyznana dla Pana Pawła Maślony
Za całokształt osiągnieć, wyróżniony film „Atak Paniki” i wspieranie wizerunku gminy Kędzierzyn-Koźle w obszarze kultury i sztuki, w podziękowaniu za sentyment do miejsca, w którym kształtowała się dojrzałość reżyserska, z wyrazami uznania dla sukcesywnej realizacji pasji oraz uznany w kraju i poza jego granicami debiut reżyserski.

Przedstawiciele Radia Park, Nowej Gazety Lokalnej, portalu KK24, Dobrej Gazety i Telewizji Kędzierzyn-Koźle przyznali Nagrodę mediów 2018 dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu
Za efektywne wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie budowania dobrej marki instytucji, ambitnej realizacji złożonych celów i poszerzaniu grona zaangażowanej w dialog i współpracę społecznej  grupy przyjaciół schroniska.

W składzie komisji, obok prezydent Sabiny Nowosielskiej (Przewodniczącej Kapituły) znaleźli się:
Brygida Kolenda-Łabuś (ZM Czysty Region), Wojciech Urych (Ceratitz), Rafał Olejnik (Klinika Nova), Alicja Górska i Mariola Szymańska (KKPP).

Wręczenie statuetek Kozły Biznesu 2018 odbyło się 15 lutego 2019 r. w Dworku Komorno, na gali podczas V Złotego Balu Biznesu, w obecności ponad 150. gości reprezentujących 42 podmioty przestrzeni gospodarczej Regionu.
Laureaci konkursu KOZŁY BIZNESU 2018: