REGION

Miasto możliwości

Infrastruktura przemysłowa, tradycje i doświadczenie Przemysłowa tradycja miasta, infrastruktura i dynamiczny rozwój powodują, iż stało się ono atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności w różnych branżach. Bliskość zakładów przemysłowych, a także sieć szkół zawodowych oferujących różne specjalności czyni Kędzierzyn-Koźle centrum nie tylko przemysłowym, ale i edukacyjnym z dobrze wykwalifikowanymi pracownikami.

Inwestują tutaj Niemcy, Brytyjczycy, Holendrzy i Grecy. Na terenie miasta zlokalizowane są też jedne z największych polskich przedsiębiorstw branży chemicznej – Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy stwarza warunki do podejmowania inicjatyw gospodarczych, które sprzyjają rozwojowi miasta. Funkcjonowanie KKPP stwarza szansę pobudzania przedsiębiorczości, produktywności i innowacyjności w mieście. KKPP umożliwia także kreowanie nowych miejsc pracy.

Oprócz przemysłu równie prężnie rozwija się działalność usługowa, zwłaszcza w zakresie handlu i usług dla ludności, tj. m.in. gospodarka odpadami, zaopatrzenie w media, doradztwo i usługi bankowe, transport, telekomunikacja czy oświata. Liczba firm, które funkcjonują na terenie miasta, ciągle rośnie, co świadczy o nieustającym zainteresowaniu inwestorów, a także aktywności mieszkańców i zakładaniu przez nich własnej działalności gospodarczej.

Obsługa inwestora

Miasto posiada tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą, promuje również oferty podmiotów prywatnych. Od lat koncentruje swoje działania na stworzeniu przyjaznego klimatu gospodarczego, dba o rzetelną informację, pomoc i korzystne warunki dla przedsiębiorców:

  • Wykwalifikowani pracownicy Przedsiębiorca nie musi przejmować się, że będzie zdany wyłącznie na siebie. W gminie znajdzie profesjonalne wsparcie osób odpowiedzialnych za obsługę inwestorów.
  • Rozwój
  • Aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  • Szeroka oferta możliwości inwestowania
  • Dostępność wykwalifikowanej kadry (wsparcie w doborze pracowników i wykonawców)
  • Udzielanie ulg podatkowych (możliwe zwolnienia w podatkach dla realizujących nowe inwestycje)
  • Pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych (stale monitorowana giełda kooperacyjna)
  • Obsługa inwestora (pomoc w sprawach formalnych)
  • Tereny inwestycyjne objęte działaniem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Potencjalny inwestor jest zawsze mile widziany. Oznacza to między innymi indywidualną obsługę znaczących inwestycji, opiekę „pilota inwestycyjnego”, pomoc we wszelkich procedurach administracyjnych.

Bliskość dużych rynków zbytu

Rynek zbytu, jaki można obsługiwać z terenu miasta, to 35 gmin miejsko-wiejskich województwa opolskiego, które zamieszkuje ok. 1 mln mieszkańców. Potencjalny rynek zwiększa znacznie sąsiedztwo z województwami śląskim i dolnośląskim, które zamieszkiwane jest przez ok. 7,6 mln mieszkańców w 162 gminach miejsko-wiejskich. Sumując, inwestor, który ulokuje inwestycję na terenie naszego miasta, ma bliski dostęp do 197 gmin miejsko-wiejskich i ponad prawie 9 mln klientów. Atutem naszego sąsiedztwa ze wspomnianymi aglomeracjami jest fakt, że są to tereny mocno uprzemysłowione. Zważywszy na to, realna jest możliwość nawiązania ścisłej współpracy lub kooperacji między firmami z wymienionych aglomeracji, tym bardziej że sektorowa specyfika produkcji jest bardzo podobna. Możliwości zbytu towarów i usług poszerza znacznie bliskość czeskiego rynku zbytu i nasza przynależność do Euroregionu Pradziad.

Drogi

Miasto jest położone na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych Górnego i Dolnego Śląska. Przez Kędzierzyn-Koźle przebiegają następujące drogi: droga krajowa nr 40, droga krajowa nr 45 oraz droga wojewódzka nr 426. Wybudowano część obwodnicy oraz dogodne połączenie z autostradą A4.

Kolej

Przez Kędzierzyn-Koźle przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa wschód-zachód, przewidziana do włączenia do Europejskiego Systemu Transportu Kolejowego. Miasto posiada pięć stacji kolejowych.

Droga wodna

Miasto leży na trasie Odrzańskiej Drogi Wodnej, w miejscu, gdzie do Odry dochodzi Kanał Gliwicki i dzięki temu ma połączenie drogami wodnymi ze Szczecinem, Bydgoszczą, Europą Zachodnią i wschodnim Górnym Śląskiem przez Port Gliwice.

Miejska baza terenów pod inwestycje

Oferowane przez miasto tereny i nieruchomości pod potencjalne inwestycje przeznaczone są według miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. do ulokowania na ich obszarze działalności przemysłowej, usługowo-wytwórczej oraz usług uciążliwych. Gmina dysponuje także terenami, na których realizowana może być działalność usługowa w zakresie  sportu, rekreacji i turystyki. Miejska oferta inwestycyjna to tereny stanowiące własność Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz będące w posiadaniu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego – Spółki z większościowym udziałem Gminy Kędzierzyn-Koźle. W bazie terenów pod inwestycje znajdują się także nieruchomości będące własnością Agencji Mienia Wojskowego czy innych firm z terenu miasta, które w ramach współpracy przekazały informacje o strefach przeznaczonych na sprzedaż, do wynajęcia bądź dzierżawy.

„Perełkami” mogą być na pewno szczególnie dwie oferty: teren inwestycyjny „Port Koźle”, niegdyś największy port rzeczny na rzece Odrze w Europie, którego powierzchnia wynosi 35,57 ha, oraz tzw. Pole Południowe, czyli 77 ha powierzchni dla dużych, profesjonalnych inwestorów.