AKTUALNOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁKI 14.836 m²

Oferta sprzedaży działki na terenie zakładów GRUPY AZOTY ZAK S.A.
POWIERZCHNIA: 14.836 m²

Nr KW OP1K/00055121/5
Użytkowanie wieczyste: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:
10 km w linii prostej od centrum miasta – ul. Jana Pawła II z ul. Wojska Polskiego.
2 km od drogi krajowej (bezpośredni dojazd do autostrady A4).
Teren zakładów Grupy Azoty ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu, zamknięty i ogrodzony.
Teren przylega ściśle do drogi głównej od bramy wjazdowej zakładu od ul. Gliwickiej.

DOSTĘPNOŚĆ PRZYŁĄCZY W ZAKRESIE:

sieci elektroenergetycznych, wody pitnej, przemysłowej, grzewczej oraz pary technologicznej.
Działka w części jest zabudowana po poprzednim obiekcie (piwniczna kondygnacja budynku o konstrukcji żelbetowej; posadzka, ściany i strop wystająca ponad poziom terenu na ok. 1 m i głębokości ok. 3 m – licząc od poziomu stropu). Zgodnie z wykonana ekspertyzą budowlaną pozostałości te można wykorzystać jako fundament pod nowy obiekt budowlany.
Przeznaczenie gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: działka gruntu nr 175/3 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem Ł-P, gdzie Ł to jednostka planistyczna Azoty Przemysłowe, a P to tereny przemysłowe.
Teren może stanowić grunt pod pod inwestycje, działalność przemysłowa, posadowienie hali produkcyjnej, utworzenie bazy logistycznej etc.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Wojska Polskiego 16F
t: +48 77 488 62 15
e: biuro@kkpp.pl