AKTUALNOŚCI

SPOTKANIE Z INWESTOREM FOOSUNG CO., LTD.

8 września 2021 r. w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie nowego Prezesa Grupy Foosung, Pana Gook Hur z władzami miasta Kędzierzyn-Koźle – Sabiną Nowosielską i Arturem Maruszczakiem, przedstawicielami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej reprezentowanej przez wiceprezesa zarządu Jacka Bialika oraz Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego reprezentowanego przez Prezes Zarządu Alicję Górską. Firmę Foosung Poland Sp. z o.o. reprezentował jej dyrektor zarządzający Mintaek Lim.

Spotkanie rozpoczęło się w Centrum Obsługi Inwestora, gdzie przedstawiono prezentację poświęconą miastu a przedstawiciel firmy Foosung opowiedział o kolejnych krokach realizacji zaplanowanej inwestycji. Dyskutowano o kwestiach realizacji bocznicy kolejowej, wiele uwagi poświęcono również tematowi zatrudnienia pracowników. W ramach harmonogramu spotkania odbyła się również wizyta studyjna na terenach inwestycyjnych Pola Południowego.
Firma Foosung Poland w sierpniu br. pozyskała zgody środowiskowe oraz pozwolenie budowalne, jak również pozwolenia na budowę bocznicy kolejowej, co znacząco zbliża firmę do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Obecnie w fabryce ulokowanej w Korei kończy się proces sprawdzania próbek produktu, który docelowo wytwarzany będzie w polskim oddziale a po otrzymaniu pozytywnych wyników testów, możliwe będzie rozpoczęcie budowy zakładu.

Przypomnijmy:
Firma Foosung Poland Sp. z o.o., należąca do południowokoreańskiej grupy Foosung, otrzymała decyzję o wsparciu udzieloną inwestorowi przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w marcu 2019 r. W lipcu 2019 r. nastąpiło zbycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle na rzecz Foosung Poland Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego około 20 ha nieruchomości gruntowej położonej na Polu Południowym. Zgodnie z deklaracją złożoną przez inwestora, nakładem środków inwestycyjnych wynoszących około 370 milionów złotych, na terenie Pola Południowego powstanie nowoczesny zakład produkcyjno-usługowy nieorganicznych związków fluorowych wykorzystywanych jako komponent do produkcji baterii akumulatorowych. To pierwszy w Europie projekt, który zakłada produkcję LIPF6, czyli heksafluorofosforanu litu – kluczowego składnika elektrolitu w akumulatorach litowo-jonowych do samochodów elektrycznych. Inwestor przewiduje utworzenie wstępnie 80 a docelowo ok.150 nowych miejsc pracy.