TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2015

WYDARZENIA

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach odbywających
się na opolszczyźnie.
W menu z lewej do pobrania szczegółowe harmonogramy wydarzeń
na każdy dzień Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.