FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW

16 listopada w ramach obchodów ŚTP 2017 wyłonieni zostali zwycięzcy II edycji Konkursu Forum Młodych w I i II kategorii wiekowej. Konkurs „Forum Młodych Innowatorów” zorganizowany został z inicjatywy Grupy Azoty ZAK S.A. w partnerstwie z Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster.
Celem konkursu była identyfikacja i wybór najlepszych  pomysłów młodych innowatorów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii, mających szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.
Zgłoszonych zostało 6 prac konkursowych po 3 z każdej kategorii wiekowej.

Sponsorami  i fundatorami nagród projektu byli:
1. Grupa Azoty ZAK S.A. – fundator nagrody za zajęcie I miejsca w I oraz II kategorii wiekowej
2. Petrochemia Blachownia S.A. – fundator nagrody  za zajęcie II miejsca w I kategorii wiekowej
3. Bank BGK Oddział w Opolu – fundator nagrody  za zajęcie II miejsca w II kategorii wiekowej
4. Brenntag Polska Sp. z o.o. – fundator nagrody za zajęcie III miejsca w I oraz II kategorii wiekowej.

Komisja Konkursowa w składzie:
1. Pan Bogdan Tomaszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty ZAK S.A.
2. Pan Ryszard Grzybek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Centrum Innowacji
Grupy Azoty ZAK S.A.
3. Pan Henryk Griner – Dyrektor Oddziału Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu
4. Marzena Janicka – Pełnomocnik ds.organizacji i zarządzania Brenntag Polska Sp. z o.o.
5. Grzegorz Sabura – Dyrektor Produkcji Petrochemia-Blachownia S.A.
6. Janusz Nowicki – dr hab. inż. Janusz Nowicki, prof. ICSO „Blachownia”

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w I i II kategorii wiekowej za zajęcie I, II i III miejsca.
W I kategorii wiekowej (szkoły średnie):
I miejsce zajęli Panowie Denis Zemełka, Sebastian Derkacz, Jakub Kulik – uczniowie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu.
Temat pracy: Aeropaleta do przenoszenia ciężkich produktów chemicznych bazująca na zasadzie nie wzniecającego kurzu lub drobnych cząstek poduszkowca.
II miejsce zajął Pan Gabriel Mainka – uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu.
Temat pracy:  Zintegrowany System Automatyzacji – Robot „MERO S3”.
III miejsce zajęli Panowie Andrzej Szafarczyk, Kacper Burban, Szymon Chodura – uczniowie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu.
Temat pracy: Chwytak do produktów lub próbek chemicznych w kształcie przedramienia wykonany z pianki polietylenowej z możliwością regulowania siły chwytnej.

W II kategorii wiekowej (studenci i doktoranci do 30.roku życia):
I miejsce zajęła Pani Anna Szelwicka reprezentująca Politechnikę Śląską w Gliwicach.
Temat pracy: Bioproces na miarę XXI w. – zielona technologia produkcji plastyfikatorów.
II miejsce zajął Pan Piotr Latos reprezentujący Politechnikę Śląską w Gliwicach.
Temat pracy: Zastosowanie kwasowych cieczy jonowych o charakterze kwasów Lewisa jako katalizatorów w syntezie chemicznej.
III miejsce zajął Pan Łukasz Misiło reprezentujący Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza.
Temat pracy: Platforma internetowa: buildyourdevice.com „zaprojektuj online w 3d to czego potrzebujesz”.