GALERIE

KONFERENCJA POLE POŁUDNIOWE

13 listopada 2017 r. odbyła się konferencja pt. „Pole Południowe – strefa inwestycji w Kędzierzynie-Koźlu na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”. Była wydarzeniem inaugurującym III edycję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Opolszczyźnie, organizowanego przez Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o..

Wśród zaproszonych Gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, biznesu Kędzierzyna-Koźla i regionu, reprezentanci biur architektonicznych, doradczych i deweloperskich. Po wizycie na gminnych terenach inwestycyjnych „Pola Południowego”, uczestnicy dyskutowali na temat możliwości wykorzystywania potencjału, jaki dają ulgi strefowe do poszerzania własnych działalności oraz otwierania się na nowe projekty.

Wiele na temat rozwiązań w innych krajach, a także atutach inwestowania w Polsce mówił Janusz Wiśniewski, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, który swoim wykładem otworzył konferencję.
Później przyszła kolej na prezentację narzędzi, które inwestorom proponuje Bank Gospodarki Krajowej, ukierunkowany na wspieranie przedsiębiorczości.
Pan Sławomir Szeremeta i Pani Joanna Mularczyk zaproponowali rozwiązania pozwalające pozyskiwać wsparcie finansowe przy inwestycjach krajowych, ale także w innych miejscach świata.
Kontekst ulg strefowych zaprezentowała Pani Katarzyna Lipska z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a o kapitale ludzkim i programach wspierających rozwój gospodarczy powiadał Pan Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Gospodarki Krajowej.
Ważnym wystąpieniem była również prezentacja inwestycji, którą gliwicka firma PTH „Technika” Sp. z o.o. planuje zrealizować na jednej z działek Pola Południowego. Prezes Zarządu Spółki – Paweł Gajowski prezentując profil docelowego przedsięwzięcia podkreślił atuty naszych terenów, uwiarygodniając je podjętą decyzją inwestycyjną.

Spotkanie pozwoliło nie tylko na wymianę doświadczeń, ale zawarcie relacji, również w zakresie budowania kompetencji Centrum Obsługi Inwestora.