GALERIE

KONFERENCJA INWESTOWANIE. DECYZJA POMIĘDZY SZANSĄ A RYZYKIEM

Jak dobrze inwestować?  – konferencja otwierająca ŚTP w Kędzierzynie-Koźlu

14 listopada 2018 roku Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy po raz czwarty uroczyście otworzył obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Obchody rozpoczął konferencją inauguracyjną pod nazwą Inwestowanie: decyzja pomiędzy szansą a ryzykiem. Konferencja skierowana została do przedsiębiorców Kędzierzyna-Koźla i miała na celu przedstawienie nowych założeń korzystania z ulg strefowych, przybliżenie możliwości sięgania po środki pomocowe oraz podsumowanie istoty dobrego planowania.
W spotkaniu udział wzięła również młodzież szkół średnich wsłuchując się w doświadczenia inwestorów.
W programie prelekcji znalazły się ważne tematy:
1. Polska strefa inwestycyjna szansą dla przedsiębiorców,  prelegent – Mirosław Pachucki Dział organizacyjno-prawny, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
2. Finansowanie projektów inwestycyjnych w formule Project Finance prelegent”- Paweł Wójtowicz, DFS Biuro Finansowania Projektów Regionalnych Bank Gospodarstwa Krajowego
3. Zainwestował, żeby zarobić, a teraz co miesiąc dopłaca. Jak skutecznie zadbać o zyskowność produkcji już na etapie inwestycji? prelegent – Andrzej Krótki, Instytut Doskonalenia Produkcji Gliwice.

W części praktycznej konferencji, w ramach panelu dyskusyjnego Inwestycje: zawsze pod górkę? z udziałem zaproszonych gości oraz przedstawicieli firm regionu dyskutowano na temat wyzwań ale i satysfakcji jaką niesie realizacja pomysłów inwestycyjnych.
Głos zabierali:
1. Artur Maruszczak – Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
2. Mirosław Pachucki  – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
3. Zygmunt Pisarski – Dyrektor Rozwoju Regionu BGK Region Opole
4. Andrzej Krótki – Instytut Doskonalenia Produkcji
5. Monika Zamczewska – Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwo Produkcji Armatury ZAMKON
6. Paweł Gajowski – Prezes Zarządu PTH Technika Gliwice

Poniżej galeria zdjęć, źródło kk24