HARMONOGRAM

14 LISTOPADA 2018

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
HARMONOGRAM WYDARZEŃ
14 listopada 2018 r.

DLA BIZNESU
Konferencja: Inwestowanie. Decyzja pomiędzy szansą a ryzykiem.
HOTEL HUGO ul. Władysława Orkana 14, Kędzierzyn-Koźle

11:00-11:15
Rejestracja uczestników

11:15-11:20

Otwarcie konferencji
Alicja Górska
Prezes Zarządu
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

11:20-11:25
Słowo wstępne

Sabina Nowosielska
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

11:25-12:00

Polska strefa inwestycyjna szansą dla przedsiębiorców
Mirosław Pachucki
Dział organizacyjno-prawny
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

12:00-12:30
Finansowanie projektów inwestycyjnych w formule Project Finance
Paweł Wójtowicz
DFS Biuro Finansowania Projektów Regionalnych
Bank Gospodarstwa Krajowego

12:30-13:00
Zainwestował, żeby zarobić, a teraz co miesiąc dopłaca. Jak skutecznie zadbać o zyskowność produkcji już na etapie inwestycji?
Andrzej Krótki
Instytutu Doskonalenia Produkcji Gliwice

13:00-13:15 Przerwa kawowa

13:15-14:00
Inwestycje: zawsze pod górkę?
Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości oraz przedstawicieli firm regionu

14:00 Lunch

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
DLA MŁODZIEŻY
Warsztaty otwarte dla młodzieży
Zespół Szkół nr 3 / aula  / ul. Sławięcicka 79, Kędzierzyn-Koźle
9:30-10:00
Ogłoszenie konkursu Kędzierzyn-Koźle Miastem Dobrej Chemii – społeczna kampania reklamowa
10:00-13:30
Jak zostać ekspertem, zmienić hobby na pracę w oparciu o media społecznościowe?
Mirosław Marzec
Certyfikowany Trener Marketingu Internetowego

Do pobrania: 14 listopada Swiatowy Tydzien Przedsiebiorczosci Kedzierzyn-Kozle 2018