KKPP

Grupa Azoty

grupa azoty logoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. – jedno z największych przedsiębiorstw sektora chemicznego w Polsce, firma z 65-letnim doświadczeniem. Spółka odgrywa kluczowe znaczenie w życiu gospodarczym i społecznym regionu.

Dzięki uznanym markom produktowym oraz konsekwentnie realizowanej działalności rozwojowej, prowadzonej w poszanowaniu środowiska naturalnego i zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa procesowego, Spółka wypracowała silną i stabilną pozycję na krajowym i europejskim rynku chemicznym.

Obecnie Grupa Azoty ZAK S.A. to trzeci w kraju pod względem zdolności produkcyjnych wytwórca nawozów azotowych odznaczających się wyjątkowymi parametrami wysiewnymi oraz jedyny w kraju producent alkoholi OXO i plastyfikatorów. Kędzierzyńskie produkty znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki: rolnictwie, budownictwie, przetwórstwie chemicznym, przemyśle tworzywowym i motoryzacyjnym. Spółka oferuje ponadto usługi specjalistyczne w zakresie analityki laboratoryjnej i środowiskowej.

Grupa Azoty ZAK S.A. posiada nowoczesne technologie, które zapewniają dobre wykorzystanie instalacji
i efektywność procesów produkcyjnych oraz gwarantują wysoką jakość produktów.

W 2010 r. oddała do użytku jedną z największych zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji – nowoczesną, spełniającą wymogi BAT instalację do produkcji kwasu azotowego oraz Stację Uzdatniania Wody. Spółka posiada również bogatą infrastrukturę wyposażoną w energetykę, nowoczesne urządzenia ochrony środowiska, laboratoria, magazyny oraz teleinformatykę.

Czując się odpowiedzialną za swoje otoczenie, Grupa Azoty ZAK S.A. aktywnie działa na rzecz wspólnoty lokalnej, stając się swoistym synonimem dla określeń: odpowiedzialny partner biznesowy, największy pracodawca w regionie, mecenas sportu, kultury, sztuki, darczyńca.

Systematycznie inwestuje w kapitał ludzki, budując relację opartą na współtworzeniu kultury korporacyjnej, przywiązaniu do firmy, lojalności i pełnego zaangażowania w realizację misji Spółki.

W tym celu firma podejmuje działania i zobowiązania w znaczących dla pracowników i otoczenia Spółki obszarach, tj. dbałości o środowisko i bezpieczeństwo pracy, doskonaleniu organizacji pracy, umożliwianiu i wspieraniu rozwoju pracowników, dbałości o ich zdrowie i godną przyszłość emerytalną.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna

ul. Mostowa 30 A, skr. poczt. 163
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 481 20 00
fax: +48 77 481 29 99
e-mail: zak@grupaazoty.com
www.grupaazoty.com